Agrylplanten


Agrylplanten

Deze planten worden bijna altijd afgedekt met een agryldoek. De eerste planten krijgen zelfs dikwijls een dubbele bedekking.

Voordelen van de bedekking is dat de planten uniformer gaan kiemen en er de verdamping wordt beperkt. Meestal wordt het doek al na enkele weken verwijderd. De kwaliteit en rooicapaciteit zijn ook hier ons troeven.